Wprowadzenie

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów

 

szkół gimnazjalnych

 

i ponadgimnazjalnych

na lekcjach wychowawczych

oraz wychowania do życia w rodzinie

 

 

 

Przewidywany czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

 

 

 

Lucyna Zygma

 

Wiktor Borowski